Certificering

Bij Tenten Solar zijn we er trots op dat we sinds april 2013 ISO gecertificeerd zijn. We zijn:

Wat is ISO 9001?

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem van een organisatie. Het kwaliteitsbeleid voor de organisatie moet op papier staan en daarnaast bekend zijn bij alle medewerkers. Om een ISO 9001 certificering te verkrijgen, moet een organisatie ervoor zorgen dat de klanttevredenheid verhoogd wordt, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en uiteraard ook door te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan het product of dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Tenten Solar hecht veel waarde aan kwaliteit en transparantie van de organisatie.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Tenten Solar streeft ernaar om een zo duurzaam mogelijke organisatie te zijn.

Wat is VCA?

Tenten Solar is VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om organisaties veilig te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA certificatie is vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in branche met een verhoogd risico op ongevallen of in risicovolle omgevingen werken, zoals constructie- of bouwbedrijven en fabrieken. Tenten Solar hecht veel waarde aan een veilige werkomgeving.

Wat is FIRA?

FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen. Het FIRA Platform is een online register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

  • iso-9001
  • iso-9001
  • VCA 2 sterren tenten solar

   

Delen