Zonnepanelen voor circa 90 basisscholen (Project Zonnescholen)

Tenten Solar heeft de opdracht gegund gekregen om zonnepanelen te gaan leveren, installeren en onderhouden voor het Project Zonnescholen. Voor dit project worden ongeveer 8.000 zonnepanelen geplaatst op circa 90 basisscholen van 10 deelnemende schoolbesturen, vallend onder Onderwijsbureau Meppel, en op het hoofdkantoor van Onderwijsbureau Meppel. Het betreft hier voornamelijk scholen gelegen in de provincies Drenthe, Friesland, Flevoland, Groningen en Overijssel.

Start van het project

project zonnescholenOp 1 november hebben we de raamovereenkomst met het Onderwijsbureau Meppel getekend. Inmiddels zijn we begonnen met het uitwerken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan (veilig werken) en het inplannen van de schouwen aan de eerste 14 scholen. In de loop van 2017 wordt de tweede lichting ingepland. De resterende scholen staan nu ingepland voor 2018.

Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel is een coöperatieve vereniging die schoolbesturen en scholen ondersteunt op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat deze zich kunnen richten op hun kerntaken. Onderwijsbureau Meppel verleent diensten aan 460 scholen, verdeeld over 50 schoolbesturen die zich hoofdzakelijk in de noordelijke helft van Nederland bevinden. In 2014 heeft Onderwijsbureau Meppel een enquête uitgevoerd om de belangstelling voor zonnepanelen te peilen bij haar aangesloten schoolbesturen. Na het doen van een haalbaarheidsstudie is besloten een Europese aanbesteding te organiseren voor de gezamenlijke inkoop en installatie. Het is daarmee het grootste zonnepanelenproject in het onderwijs tot nu toe.

Duurzaam onderwijs

De zonnepanelen zorgen niet alleen voor een besparing op de energielasten, maar leveren ook een bijdrage aan de verduurzaming van de schoolgebouwen. Daarnaast wordt zonne-energie onderdeel van het onderwijs, iedere deelnemende school ontvangt namelijk een educatief pakket. De opbrengst van de zonnepanelen op iedere deelnemende school wordt daarnaast door middel van een display inzichtelijk gemaakt voor iedereen die de school bezoekt.

  • iso-9001
  • iso-9001
  • VCA 2 sterren tenten solar

   

Delen